اخبار و اطلاعيه ها

به منظور ارتقاء دانش، توسعه و ترويج استفاده از استانداردهاي‏ GS1 در حوزه های مختلف صنایع و در راستای همکاری بیشتر شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری، مركز در نظر دارد با برگزاري دوره های مقدماتی و پیشرفته حوزه تخصصی GS1 برای تمامی مدیران و کارشناسان نمایندگان  بسترهاي علمي ...

کسب و کار ها به دنبال فرصت های انعطاف پذیر، راحت و متمرکز برای اهداف یادگیری منحصر به فرد خود هستند، مأموریت GS1 ایران ، برای پاسخگویی به این نیاز، است.

در راستای ارتقاء دانش، توسعه و ترویج استفاده از استانداردهای GS1 دوره ردیابی در حوزه پوشاک برگزار گردید.

به منظور ارتقاء دانش ، توسعه و ترویج استفاده از استانداردهای GS1  در حوزه های مختلف صنایع  و در راستای همکاری بیشتر نمایندگان با این مرکز دو دوره مقدماتی و متوسطه GS1 برگزار گردید.

مستندات