اصلیترين و مهم‌ترين هدف از توليد باركدها، اين است كه به‌سرعت و در اولين مرتبه اسكن شوند تا امور نقطه فروش با حداكثر سرعت ممكن انجام شود. بنابراين بايد از هر چيزی كه منجر به اختلال در اين موضوع می شود جلوگيری كنيم. در مستند «بايدها و نبايدهای چاپ باركد» عواملی را كه باعث اختلال در فرايند اسكن‌كردن باركدها می شوند برای شما معرفی كرده‌ايم و راه جلوگيری از  بروز خطا را نيز توضيح داده‌ايم.

دانلود مستند بايدها و نبايدهای چاپ باركد

barcode-implementation-guide-FA