برگزاری دوره مقدماتی برای شرکتهای همکار

در راستای ارتقاء دانش، توسعه و ترویج استفاده از استانداردهای GS1 دوره مقدماتی GS1 برای شرکتهای sp)  solution provider) برگزار گردید.

به منظورآشنایی بیشتر شرکتهای نرم افزاری و سخت افزاری جهت سازگارشدن نرم افزارها و سخت افزارها با استانداردها و راهکارهای GS1  ، دوره آموزشی Basic سیستم GS1 در روزشنبه مورخ 96/9/30  با حضور 20شرکت فعال در حوزهIT برگزار گردید.

نظرات

14 + پانزده =