برگزاری دوره مقدماتی برای شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری

کسب و کار ها به دنبال فرصت های انعطاف پذیر، راحت و متمرکز برای اهداف یادگیری منحصر به فرد خود هستند، مأموریت GS1 ایران ، برای پاسخگویی به این نیاز، است.  با توجه به استقبال شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری جهت فراگیر شدن دانش نحوه استفاده از استانداردها  و راهکارهای GS1 در تبادل الکترونیکی داده، دوره مقدماتی GS1 برای شرکت های SP  با حضور 28 شرکت در تاریخ 96/11/2 برگزار گردید.

نظرات

چهار × چهار =