برگزاری دوره ردیابی در حوزه پوشاک

در راستای ارتقاء دانش، توسعه و ترویج استفاده از استانداردهای GS1 دوره ردیابی در حوزه پوشاک برگزار گردید.

و به منظور کاربردی نمودن  استانداردهای مذکور در حوزهای مختلف به صورت تخصصی ، دوره آموزشی Basic سیستم GS1 و ردیابی پوشاک در روز چهارشنبه مورخ 96/9/8  با حضور 40 شرکت فعال در حوزه پوشاک برگزار گردید.

نظرات

5 × چهار =