برگزاری دوره مقدماتی و متوسطه GS1

به منظور ارتقاء دانش ، توسعه و ترویج استفاده از استانداردهای GS1  در حوزه های مختلف صنایع  و در راستای همکاری بیشتر نمایندگان با این مرکز دو دوره مقدماتی و متوسطه GS1 برگزار گردید.

دوره آموزشی Basic روز شنبه مورخ 96/9/25 با حضور کارشناسان و مدیران نمایندگی های محترم مرکز برگزار گردید. همچنین دوره متوسطه با حضور9  نمایندگی  فعال در روز یکشنبه مورخ 96/9/26  با موفقیت برگزار گردید.

نظرات

دو × پنج =