دريافت كد GS1 به چه صورت است؟

پس از نمايش اطلاعات محصولات اعضا در پورتال ايران كد متقاضيان می توانند از طريق دسترسی اختصاصی خود در پورتال ايران كد، از منویصدور كد GS1 اقدام به دريافت باركد نمايند.

نظرات

یک × چهار =