سوالات و ابهامات مالی شركت ها چیست؟

از طريق سايت www.irancode.ir  قسمت ورود به سيستم” و انتخاب گزينه “مديريت امور مالی” صفحه مربوط به پرداختی ها، تراكنش های مالی و وضعيت مالی عضو نمايش داده می شود.

نظرات

16 − 8 =