دوره‌های آموزشی پرسنل مركز

    دوره‌های آموزشی پرسنل مرکز

  هدف دوره

این دوره برای ارتقاء سطح علمی و مهارت فردی پرسنل مرکز و بر اساس نتایج نیازسنجی از واحدهای مختلف مرکز برگزار می‌شود.
 

 

نظرات

دوازده + 10 =