دوره تخصصی کدگذاری کالا

  دوره تخصصی کدگذاری کالا

  هدف دوره

این دوره بر رویکرد کارگاهی تاکید دارد، هدف از آن ارتقای مهارت کدگذاری و شناسایی ایران‌کد است.

 

  ضوابط و قوانین شرکت در آزمون دوره

           در انتهای دوره آزمون برگزار می‌شود و هر یک از شرکت‌کنندگان مجاز به حضور در آزمون است.
          تنها کارشناسانی از شرکت‌های نماینده می‌توانند در این دوره شرکت کنند که در دوره‌های کدگذاری عمومی شرکت کرده‌اند و حداقل نمره ایشان معادل 70 بوده باشد.

 

  وضعیت قبولی یا مردودی متقاضی دوره

            قبولی قطعی (قبولی در آزمون پایان دوره و کسب نمره بالاتر از 70 و همچنین قبولی در آزمون مهارتی که سه ماه پس از برگزاری دوره برگزار می‌شود )
            مردود (اخذ نمره پایین‌تر از 70)

 

  نکات مورد توجه

           با قبولی در این دوره به شرکت‌کنندگان گواهینامه سطح (الف) ارائه می‌شود.

 

 

نظرات

هفت + چهار =