دوره مقدماتی کدگذاری کالا

  دوره مقدماتی کدگذاری کالا

  هدف دوره

           ایجاد شناخت مقدماتی از ایران‌کد و توانایی اولیه برای شروع به کار در عملیات کدگذاری کالای ایران‌کد

  محتوی دوره

           آشنایی عمومی با سیستم‌های کدگذاری و ایران‌کد
  فرایند و عملیات عضوگیری در ایران‌کد
  ساختار ایران‌کد
  فرایند شناخت کالا و کدگذاری آن
  آشنایی با نرم‌افزار کدگذاری CCSa
  اصول کدگذاری فارسی و انگلیسی
  کارگاه نرم افزار

  ضوابط و قوانین شرکت در آزمون دوره

           شرکت در تمام کلاس‌های دوره

  نکات مورد توجه

  نحوه برگزاری آزمون: در دو بخش آزمون کتبی (تستی و تشریحی) و بخش آزمون عملی (کار با نرم‌افزار)

نظرات

5 × 1 =